Registracija

Ukoliko želite da postanete naš saradnik i da uz obostrano zadovoljstvo, zajednički promovišemo Vaš smeštajni prostor, molimo Vas da popunite dole prikazani formular za registraciju vlasnika.

Prvi deo formulara se odnosi na Vaše lične podatke. U drugom delu unose se opšti podaci o apartmanu. Ukoliko imate više apartmana, dovoljno je da prilikom registracije popunite podatke za jedan. Po dobijanju pristupa sistemu moći ćete da unesete detalje za svaki apartman kao i da registrujete novi.

Molimo Vas da se pre slanja formulara detaljno upoznate sa Opštim uslovima korišćenja.

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna za unos.

Podaci o vlasniku

Ako je vlasnik iz Srbije molimo unesite JMBG.</br> Ako vlasnik nije iz Srbije molimo unesite ID lokalno izdatog dokumenta.
Unesite telefon u formatu, uključujuči razmake:<br/>+381 11 1234567
Unesite telefon u formatu, uključujuči razmake:<br/>+381 65 1234567
Naziv ulice i broj

Podaci o apartmanu

Apartman mora imati jedinstven naziv

Verifikacija da je unos podataka uradjen od strane čoveka (sprečava zloupotrebu robota)  Potvrđujem da sam pročitao Uslove korišćenja i da sam u potpunosti saglasan sa datim uslovima kao i da moji podaci mogu biti korišćeni u skladu sa Izjavom o privatnosti.


 

Pomoć